U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vacatures voor Leden rekenkamer gemeente Olst-Wijhe

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur? En de gemeente Olst-Wijhe helpen om effectiever en efficiƫnter te werken? Binnen onze rekenkamer hebben we op dit moment drie vacatures. Interesse? Lees of deze vacature bij jou past.

Voor de rekenkamer zoekt de gemeenteraad van Olst-Wijhe naar:

 • een voorzitter en
 • twee leden

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer helpt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarvoor onderzoekt de rekenkamer of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Dat doet de rekenkamer door na te gaan of het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan tot de beoogde doelen van de gemeente leidt. En of het daarvoor bestemde geld goed wordt besteed. 

De rekenkamer doet hiervoor tenminste één onderzoek per twee jaar. Een onderzoeksbureau voert de onderzoeken uit onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer. Met haar onderzoeken draagt de rekenkamer bij aan verbeteringen in het beleid en de uitvoering daarvan. De rekenkamer Olst-Wijhe opereert en functioneert zelfstandig en onafhankelijk. 

Je bent voor een periode van zes jaar lid van de rekenkamer. De rekenkamer Olst-Wijhe streeft naar een gemengd team qua achtergrond, expertise en ervaringsdeskundigheid.

Jouw taken als voorzitter?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt en de contactpersoon voor de leden van de rekenkamer, de secretaris, de raad, de onderzoekers, de griffier en het college;
 • Je voert de zakelijke gesprekken met externe bureaus voor de uitvoering en begeleiding van onderzoeken;
 • Je licht naast de onderzoekers de onderzoeksresultaten toe tijdens een presentatie aan de gemeenteraad;
 • Je bewaakt de budgetten die de gemeenteraad voor de rekenkamer beschikbaar stelt.

Jouw taken als lid?

 • Je bepaalt (samen met de voorzitter) de onderwerpen voor de onderzoeken van de rekenkamer;
 • Je schrijft de onderzoeksopzet, bepaalt de onderzoeksvragen en selecteert het externe bureau dat het onderzoek uitvoert;
 • Je beoordeelt offertes en concept-onderzoek rapportages, stelt conclusies en aanbevelingen op en bent aanwezig bij de presentaties van onderzoeksresultaten aan de leden van de gemeenteraad;
 • Tenminste elke twee jaar laat je als rekenkamer één kwalitatief hoogwaardig onderzoek uitvoeren.

Wat we van jou vragen?

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt inzicht in de gemeentelijke politiek-bestuurlijke en ambtelijke processen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met onderzoek (conceptueel, methodisch, analytisch, open en onbevooroordeeld denkvermogen);
 • Je bent maatschappelijk betrokken, toegankelijk, kunt actief luisteren en helder communiceren;
 • Je bent geïnteresseerd in de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijke bestuur;
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling en een positief-kritische houding;
 • Je volgt het lokale bestuur globaal;
 • Jij hebt bij voorkeur interesse in het fysieke of sociale domein, in financiën en in de P&C-cyclus;
 • Je hebt bij voorkeur een binding hebt met de gemeente Olst-Wijhe of je woont in de nabije omgeving (maximale reisafstand van circa 45 minuten);
 • Je hebt als voorzitter leidinggevende vaardigheden om de rekenkamer in positie te brengen en te verankeren.

Om de onafhankelijke rol van de rekenkamer te garanderen, stellen we ook een aantal voorwaarden:

 • Het lidmaatschap is niet verenigbaar met een ambtelijke functie bij de gemeente Olst-Wijhe en/of andere functies volgens artikel 81f van de Gemeentewet;
 • Je bent sinds 2018 niet (meer) politiek actief voor de gemeente Olst-Wijhe;
 • Je bent, naast je lidmaatschap van de rekenkamer Olst-Wijhe, niet lid van meer dan 2 andere rekenkamers;
 • Voor de integriteitstoets kun je een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen.

Wat wij bieden?

Je komt te werken in een team van twee leden, een voorzitter en een ambtelijk secretaris. De rekenkamer vergadert ongeveer zes tot acht keer per jaar.
De vergoeding van de rekenkamer Olst-Wijhe bedraagt:

 • Voor de voorzitter: € 175,- per vergadering
 • Voor de leden: € 130,- per vergadering

De voorzitter en de leden hebben verder aanspraak op vergoeding van reiskosten.

Interesse in deze functie?

Meer weten? Bel met Anne-Marie Holleman, ambtelijk secretaris: 14 0570. Heb je interesse? Solliciteer dan uiterlijk 5 december 2023 via het digitale sollicitatieformulier of kijk op onze website werkenvoor.olst-wijhe.nl. Zet op het formulier welke rol (lid of voorzitter) jouw voorkeur heeft. 

Deel dit
Mail
Bellen