Vacature Medewerker Wonen (24 uur) Vind jij het leuk om bij te dragen aan het actuele maatschappelijke thema Wonen? Heb jij affiniteit met wonen, werken en leven in een landelijke omgeving? Ben je iemand die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat en weet van aanpakken? Mooi, want dan hebben wij een mooie functie in een leuke organisatie voor jou! <p>Binnen het team Leefomgeving is er ruimte voor een&nbsp;Medewerker Wonen voor 24 uur per week (maximaal &euro; 4.048,-)&nbsp;</p> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Samen met collega&rsquo;s binnen en buiten het taakveld Wonen geef je uitvoering aan de plannen die ervoor moeten zorgen dat Olst-Wijhe een eigenzinnige toekomstbestendige woongemeente wordt. Vanuit jouw rol draag je bij aan het uitvoeren van de ambities die zijn vastgelegd binnen de focus op Wonen.&nbsp;</p> <p>De functie kent verschillende taken:</p> <ul> <li>Ondersteuning bieden bij de samenwerking met de woningcorporatie Salland Wonen waaronder het opstellen en uitvoeren van prestatieafspraken.</li> <li>Een inhoudelijke ondersteuning en bijdrage bieden aan de woningbouwprogrammering en woningbouwplanning in onze gemeente.</li> <li>Opstellen van (deel)beleid en ondersteuning bij bijzondere doelgroepen.</li> <li>Het behandelen van aanvragen vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zoals starters- en stimuleringsleningen en toekomstgericht wonen.</li> <li>Een bijdrage leveren aan het beleid rond Wonen en het Uitvoeringsprogramma Woonvisie.</li> </ul> <h2>Wat breng je mee?</h2> <p>Je bent een ondernemende collega die bij knelpunten snel kan schakelen naar een passende oplossing. Je bent enthousiast en werkt graag met anderen samen om elkaar te inspireren en aan te vullen. Je bent communicatief vaardig, omgevingsbewust en weet partijen, initiatieven en idee&euml;n te verbinden en te vertalen naar het eigen werk. Van nature ben je proactief en integer en voel je je thuis in een organisatie die zich opstelt als partner in de samenleving. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, ben je zelfbewust en professioneel.</p> <h2>Verder ben je in het bezit van:</h2> <ul> <li>Ten minste een afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur passend binnen de thema&rsquo;s Wonen, Volkshuisvesting en/of Leefbaarheid.</li> <li>Affiniteit met en/of expertise binnen de verschillende taken en het thema Wonen.</li> <li>Relevante werkervaring. Binnen een gemeente is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>In eerste instantie gaat het om een tijdelijke functie/klus tot 31 december 2023. Op basis van de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt, krijgt de functie een vervolg. Afhankelijk van je achtergrond ligt de voorkeur bij een samenwerking in de vorm van een arbeidsovereenkomst, maar een payroll constructie of detachering is ook bespreekbaar.&nbsp;</p> <p>Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring maximaal &euro; 4.048,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1 oktober 2020). Daarnaast kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Gemeenten, waaronder een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kunt functioneren, vinden wij een goede werk/priv&eacute; balans erg van belang. Daarnaast zijn wij een gemeente waarin je binnen onze mogelijkheden de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen. Groeien doen we samen.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Maak dit dan uiterlijk 24 november 2021 aan ons kenbaar via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2820031/127971?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Op donderdagochtend 2 december 2021 en op woensdagmiddag 8 december 2021 staan de kennismakings- en selectiegesprekken gepland.</p> <h2>Wil je meer informatie over onze leuke organisatie?</h2> <p>Lees meer op <a href="https://olst-wijhe.nl">onze website</a> en bekijk <a href="https://werkenvoor.olst-wijhe.nl">onze film</a> op. Over de inhoud van de functie kan je tijdens kantooruren bellen met Geke Kosse, teamleider Leefomgeving. Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur. Beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-11-10 00:00:00 +0100 2021-11-10 17:14:30 +0100 2021-11-11 09:19:27 +0100 Twee leden voor de bezwaarschriftencommissie Ben jij degene die met een objectieve bril ons scherp houdt op de besluiten die wij nemen? Heb jij affiniteit met het brede veld van alle rechtsgebieden binnen een gemeentelijke organisatie? Mooi, want dan hebben wij een interessante neventaak voor jou! <p>De medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe streven naar transparante en goed doordachte beslissingen op basis van wet- en regelgeving. Soms is er een andere mening en hiervoor hebben wij een onafhankelijke vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. Door het verstrijken van de maximale zittingsduur zijn er twee vacatures ontstaan en wij zijn dan ook op zoek naar:</p> <h3>Twee leden voor de Commissie van advies voor de bezwaarschriften</h3> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>De commissie brengt advies uit aan de bestuursorganen over ingediende bezwaarschriften. De commissie adviseert over bezwaarschriften op verschillende rechtsgebieden, zoals omgevingsrecht, handhaving, openbare orde, Wmo, subsidierecht, het sociaal domein en de Wob. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften op het gebied van belastingen en de Wet waardering onroerende zaken.</p> <h2>Wie zoeken wij?</h2> <p>Je moet tenminste voldoen aan de volgende eisen:</p> <ul> <li>Geen binding met of directe betrokkenheid bij de bestuursorganen van onze gemeente.</li> <li>Niet woonachtig of werkzaam in Olst-Wijhe.</li> <li>Hbo- of wo-werk- en -denkniveau blijkend uit opleiding en/of ervaring.</li> <li>Een kritische houding en een oplossingsgerichte instelling.</li> <li>Goede communicatieve en contactuele vaardigheden.</li> <li>Brede kennis van het bestuurs(proces)recht. Werkervaring of kennis over de Jeugdwet is een pr&eacute;.</li> <li>Ervaring met de behandeling van bezwaarschriften heeft de voorkeur.</li> </ul> <h2>Vergoeding en tijdsbesteding</h2> <p>De commissie houdt gemiddeld elke vier weken op de dinsdagmiddag een hoorzitting waarin &eacute;&eacute;n tot drie zaken worden behandeld. Het horen van belanghebbenden en het adviseren gebeurt in een wisselend samengestelde commissie, bestaande uit twee leden en een voorzitter. We roosteren je gemiddeld acht keer per jaar in. De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis in Wijhe. We betalen per hoorzitting een vergoeding. Voor &eacute;&eacute;n of twee zaken krijg je een vergoeding van &euro; 115,-. Voor drie zaken of meer betalen wij je een vergoeding van &euro; 180,-. Daarnaast vergoeden wij de reiskosten op declaratiebasis volgens de tarieven zoals genoemd bij dienstreizen in het reisbesluit Binnenland.&nbsp;</p> <h2>Zittingsduur</h2> <p>Het college van burgemeester en wethouders benoemt de voorzitter en leden van de commissie voor een periode van vier jaar. Voor de leden geldt een rooster van aftreden. Herbenoeming behoort tot de mogelijkheden. De zittingsduur is maximaal acht jaar.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Je kunt je interesse uiterlijk 7 november 2021 aan ons kenbaar maken via <a title="ga naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2808365/127971?iso=nl">het digitale sollicitatieformulier</a>. Op maandag 22 november 2021 staan de kennismakingsgesprekken gepland.</p> <h2>Wil je meer informatie over de functie en onze leuke organisatie?</h2> <p>Lees meer op deze website of onze site <a title="Ga naar site Olst-Wijhe.nl" href="https://www.olst-wijhe.nl">www.olst-wijhe.nl&nbsp;</a></p> <p>Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de Renate Au&eacute;e, secretaris van de commissie en te bereiken onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-10-25 12:30:00 +0200 2021-10-19 13:51:37 +0200 2021-10-25 14:04:10 +0200 Vacature Ambulant Jeugdhulpverlener (28-32 uur) Ben jij een ambulant jeugdhulpverlener met een schat aan ervaring en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je out of the box mag denken en kunt pionieren? Mooi, want dan hebben wij een mooie functie in een leuke organisatie voor jou! <p>Het team Werk, Inkomen en Zorg staat klaar voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het team houdt zich bezig met werkzaamheden die hoofdzakelijk voortvloeien uit de Participatiewet, het gemeentelijk Minimabeleid, de Wmo en de Jeugdwet. Het totale team bestaat uit 36 medewerkers.&nbsp;</p> <p>Binnen het subteam Jeugd zoeken wij een:</p> <p>Ambulant jeugdhulpverlener voor 28 tot 32 uur per week (maximaal &euro; 4.048, -)</p> <h2>Wie zoeken wij?</h2> <p>Een initiatiefrijke, innovatieve en enthousiaste collega met tenminste een hbo-opleiding en minimaal drie jaar relevante werkervaring als ambulant jeugdhulpverlener in de specialistische jeugdhulp of in een soortgelijke functie bij een gemeente. Verder ben je in het bezit van een SKJ-registratie en een rijbewijs.&nbsp;</p> <p>Je hebt ruime ervaring in het werken met complexe gezins- en scheidingssituaties en je kunt samen met gezinnen veiligheidsplannen maken en volgen. Daarnaast kun je makkelijk invoegen in gezinnen die (even) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Je bent creatief, neemt verantwoordelijkheid en durft protocollen los te laten. Je kunt goed samenwerken zowel intern als met onze partners en je vindt het een uitdaging om de eigen kracht van mensen aan te boren.&nbsp;</p> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Het betreft een nieuwe functie in het team, deels zal dit ook nog een ontdekkingstocht zijn met ruimte om te pionieren. Hierin krijg je ruimte voor eigen ondernemerschap, maar je gaat in ieder geval:</p> <ul> <li>Jeugdigen en gezinnen begeleiden die om verschillende redenen extra ondersteuning nodig hebben, hiermee worden verwijzingen naar specialistische jeugdhulp voorkomen en/of kunnen trajecten eerder worden afgeschaald;&nbsp;</li> <li>Samen optrekken in casu&iuml;stiek met de collega&rsquo;s van het Centrum voor Jeugd en Gezin;&nbsp;</li> <li>Samenwerken met andere partners in het voorliggende veld zoals de huisartsen, het onderwijs en de kinderopvang.&nbsp;</li> </ul> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>We bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar waarbij de intentie bestaat om dit bij een goede match om te zetten naar een vast dienstverband. Je brutosalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal &euro; 4.048,- bruto per maand (schaal 9, peildatum 1 oktober 2020), op basis van een 36-urige werkweek. Daar bovenop krijg je nog een Individueel Keuzebudget ter hoogte van 17,05% van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in de CAO Gemeenten.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kunt functioneren, vinden wij een goede werk/priv&eacute; balans erg van belang. Daarnaast zijn wij een gemeente waarin je binnen onze mogelijkheden de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen. Groeien doen we samen. Je krijgt werkbegeleiding, we organiseren periodiek intervisie momenten en intercollegiaal overleg zowel binnen het Toegangsteam Jeugd als binnen het CJG. Daarnaast kun je een beroep doen op een gedragswetenschapper.&nbsp;</p> <h2>Interesse?</h2> <p>De vacature is intern en extern uitgezet. Op basis van de interne arbeidsmarkt en de gemaakte afspraken binnen de Talentenregio, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar de kandidaat die werkzaam is binnen dit samenwerkingsverband.&nbsp;</p> <p>Heb je interesse? Maak dit dan uiterlijk 7 november 2021 aan ons kenbaar via <a title="ga naar digitaal sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2807159/127971?iso=nl">het digitale sollicitatieformulier</a>. Op maandagochtend 15 november 2021 en op dinsdagmiddag 16 november 2021 staan de kennismakings- en selectiegesprekken gepland.</p> <h2>Wil je meer informatie over onze leuke organisatie?</h2> <p>Lees meer op <a title="ga naar website Olst-Wijhe" href="https://www.olst-wijhe.nl">onze website</a> en <a title="ga naar website Werken voor Olst-Wijhe" href="https://werkenvoor.olst-wijhe.nl">bekijk onze film</a>.</p> <p>Over de inhoud van de functie kun je tijdens kantooruren bellen met Saskia Postel, Co&ouml;rdinator Jeugd. Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur. Beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-10-22 10:00:00 +0200 2021-10-21 14:25:36 +0200 2021-10-22 10:16:34 +0200 Vacature Consulent Werk (28 tot 36 uur) Ben je enthousiast en gedreven om inwoners weer aan werk te helpen? Mooi, want dan hebben wij een mooie functie in een leuke organisatie voor jou! <p>Het team Werk, Inkomen en Zorg staat klaar voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het team houdt zich bezig met werkzaamheden die hoofdzakelijk ontstaan uit de Participatiewet, het gemeentelijk Minimabeleid, de Wmo en de Jeugdwet. Het totale team bestaat uit 36 medewerkers.&nbsp;</p> <p>Binnen het subteam Werk en Inkomen is per direct ruimte voor een:</p> <p>Consulent Werk voor 28 tot 36 uur per week (maximaal &euro; 4.048,-)</p> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Als consulent Werk stimuleer, begeleid en bemiddel je klanten naar de arbeidsmarkt, sociale activering en/of scholing. Afspraken leg je vast in een trajectplan en in het klantvolgsysteem. Verder bewaak je de voortgang van de activiteiten. Hierbij werk je volgens de richtlijnen en procedures en ben je goed op de hoogte van belangrijke wet- en regelgeving.&nbsp;</p> <p>Jij activeert en motiveert klanten. Je maakt afspraken met hen over de activiteiten die hij/zij gaat verrichten om aan het werk te komen zodat de klant uiteindelijk weer in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien, zelfredzaam is en meedoet in de maatschappij. Hierbij werk je nauw samen met verschillende interne en externe samenwerkingspartners. Het vraagt dus de nodige flexibiliteit van je.&nbsp;</p> <h2>Wat breng je mee?</h2> <p>Een enthousiaste, initiatiefrijke, accurate en communicatief sterke collega met ten minste een afgeronde functiegerichte Hbo-opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring op het terrein van de Participatiewet. We zoeken een allround Consulent Werk voor het hele spectrum van de Participatiewet. Je moet dus onder andere kennis en ervaring hebben in het begeleiden van klanten naar (betaald) werk en het opzetten en monitoren van trajecten van klanten met verschillende indicaties (bijvoorbeeld doelgroep indicatie en indicatie beschut werken).&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>We bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar waarbij de intentie bestaat om dit bij een goede match om te zetten naar een vast dienstverband. Je brutosalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal &euro; 4.048,- bruto per maand (schaal 9, peildatum 1 oktober 2020), op basis van een 36-urige werkweek. Daar bovenop krijg je nog een Individueel Keuzebudget ter hoogte van 17,05% van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in de CAO Gemeenten.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kunt functioneren, vinden wij een goede werk/priv&eacute; balans erg van belang. Daarnaast zijn wij een gemeente waarin je binnen onze mogelijkheden de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen. &nbsp;&nbsp;</p> <h2>Interesse?&nbsp;</h2> <p>De vacature is intern en extern uitgezet. Op basis van de interne arbeidsmarkt en de gemaakte afspraken binnen de Talentenregio, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar de kandidaat die werkzaam is binnen dit samenwerkingsverband.&nbsp;</p> <p>Heb je interesse? Maak dit dan uiterlijk 31 oktober 2021 aan ons kenbaar via <a title="ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2802199/127971?iso=nl">het digitale sollicitatieformulier</a>. Op maandag 8 november 2021 en op dinsdag 9 november 2021 staan de kennismakings- en selectiegesprekken gepland.</p> <h2>Wil je meer informatie over onze leuke organisatie?</h2> <p>Lees meer op <a title="ga naar onze website" href="https://www.olst-wijhe.nl">onze website</a> en <a title="ga naar Werken Voor Olst-Wijhe" href="https://werkenvoor.olst-wijhe.nl">bekijk onze film</a>.</p> <p>Over de inhoud van de functie kun je tijdens kantooruren bellen met Michel Bruggeman, teamleider Werk, Inkomen en Zorg. Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur. Beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-10-15 10:00:00 +0200 2021-10-14 16:42:11 +0200 2021-10-15 10:03:10 +0200 Vacature BABS Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een speciale gebeurtenis. Van trouwfoto’s tot een spetterend avondfeest, op deze dag wordt alles tot in de puntjes geregeld. Met als hoogtepunt de ceremonie... En dat is het moment dat alle ogen op jou zijn gericht. Met een persoonlijke toespraak weet je het paar en de gasten te roeren. Dan het jawoord en het tekenen van de akte. Met een goed gevoel ga je naar huis, jij hebt weer een paar in de echt verbonden. <p>Lijkt het jou een eer om zo&rsquo;n belangrijke bijdrage te leveren aan de mooiste dag uit het leven van twee mensen die voor elkaar kiezen? Dan hebben wij een mooie vacature voor jou. Wij zijn namelijk op zoek naar een:&nbsp;</p> <h2>BABS</h2> <p>Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand</p> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Je sluit huwelijken en registreert partnerschappen. Je begeleidt de paren en voert voorbereidende gesprekken om op de dag van voltrekking een op maat gesneden toespraak te geven.</p> <h2>Wie zoeken wij?</h2> <p>Wij zoeken jou als je het in je hebt om een bijzonder moment onvergetelijk te maken. Je bent communicatief sterk en weet met woorden de juiste snaar te raken. Naast het schrijven van een persoonlijke speech is het spreken in het openbaar jouw talent. Je beschikt over inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent enthousiast, energiek en creatief. Qua beschikbaarheid ben je flexibel en ruim inzetbaar op met name vrijdagen en zaterdagen.</p> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>Het is een flexibele functie en het aantal huwelijken dat je voltrekt verschilt per BABS. Je ontvangt een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap en een reiskostenvergoeding. De meeste huwelijken vinden plaats in het voorjaar, de zomer en nazomer.</p> <h2>Procedure</h2> <p>Heb je interesse? Maak dit dan v&oacute;&oacute;r 28 oktober 2021 aan ons kenbaar via <a title="ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2802369/127971?iso=nl">het digitale sollicitatieformulier</a> en overtuig ons in jouw motivatie van jouw geschiktheid.<br />Op woensdagochtend 10 november 2021 zijn de sollicitatiegesprekken gepland. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders en daarna be&euml;digd door de rechtbank.</p> <h2>Verdere informatie</h2> <p>Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Maaike Schild (teamleider Publiekszaken) en over de procedure met John Voppen (HR adviseur). Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0570.</p> 2021-10-15 10:00:00 +0200 2021-10-14 16:32:08 +0200 2021-10-15 11:05:48 +0200 Vacature Administratief ondersteuner (22 uur) Sta je graag klaar voor anderen? Denk, plan en werk je van nature vooruit? Ben jij een praktische doener die van aanpakken weet en die graag zijn of haar talenten inzet in de publieke sector?  <p>Mooi, want dan hebben wij een mooie functie in een leuke organisatie voor jou! Binnen het team Leefomgeving is er ruimte voor een:</p> <h3>Administratief ondersteuner voor 22 uur per week (maximaal &euro; 3.176,-)&nbsp;</h3> <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Als een spin in het web ondersteun en ontzorg je het team Leefomgeving binnen de uitdagende thema&rsquo;s Wonen, Duurzaamheid, Gebiedsgericht Werken, Hoogwaterbescherming en de Omgevingswet. Je draait je hand niet om voor een complexe agenda en weet op een prettige manier alle betrokkenen tegemoet te komen en de afspraak te plannen. Op drukke momenten kun je snel schakelen tussen je taken en kun je goed prioriteiten stellen. Naast ondersteuning binnen de diverse thema&rsquo;s bied je ook ondersteuning aan het subteam Grondzaken.</p> <h2>De functie kent verschillende taken:</h2> <ul> <li>Jij zet je talenten in om digitale en fysieke bijeenkomsten, veelal met externen en soms in de avonduren, goed te laten verlopen. Hierin ontzorg je de voorzitter; je zorgt dat presentaties en werkvormen klaar staan en alle deelnemers kunnen meedoen.</li> <li>Je verzorgt de agenda van de verschillende overleggen, nodigt mensen uit digitaal en fysiek, regelt hiervoor de accommodatie en verzorgt de verslaglegging.</li> <li>Je stelt brieven op en verwerkt administratieve gegevens in verschillende applicaties.</li> <li>Je voert eenvoudige regelgeving en vergunningaanvragen uit met betrekking tot de &nbsp;Leegstandswet en de Starterslening.</li> </ul> <h2>Wat breng je mee?</h2> <p>Je bent een communicatieve en enthousiaste ondersteuner die bij knelpunten snel kan schakelen naar een passende oplossing. Je hebt oog voor ieder detail. Je bent zelfbewust, staat stevig in je schoenen, houdt wel van een grap en je verliest nooit jouw professionaliteit. Je bent van nature proactief en bijzonder integer. Je houdt van je vak en kunt veel ballen tegelijk in de lucht houden. Jouw klantgerichte, flexibele houding spreekt voor zich. Je bent ook een kei in het digitale werken. Superhandig met alles dat Office365 ons biedt (OneDrive, MS Teams, SharePoint Online) en je kent de nieuwste snufjes. Je vindt het leuk om je hierin te verdiepen en anderen verder te helpen.</p> <h2>Verder heb je:</h2> <ul> <li>Ten minste een afgeronde mbo-opleiding gericht op officemanagement.</li> <li>Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.</li> <li>Relevante werkervaring. Binnen een gemeente is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>We bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar waarbij de intentie bestaat om dit bij een goede match om te zetten naar een vast dienstverband. Je brutosalaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring maximaal &euro; 3.176,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1 oktober 2020). Daarnaast kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden conform de Cao Gemeenten, waaronder een Individueel Keuzebudget van 17,05%. We bieden je de mogelijkheid om flexibel &eacute;n thuis te werken en je verder door te ontwikkelen.</p> <h2>Procedure</h2> <p>Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2021 via <a title="Ga naar het online sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2800023/127971?iso=nl">het (online) sollicitatieformulier</a>.&nbsp;<br />Op donderdagmiddag 4 november 2021 staan de sollicitatiegesprekken gepland.&nbsp;</p> <h2>Wil je meer informatie over onze leuke organisatie?</h2> <ul> <li>Lees dan vooral verder op deze website of onze website: <a title="Ga naar website van gemeente Olst-Wijhe" href="https://www.olst-wijhe.nl">www.olst-wijhe.nl</a></li> <li>Over de inhoud van de functie kun je tijdens kantooruren bellen met Geke Kosse, teamleider.</li> <li>Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur.</li> </ul> <p>Beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> <h2><a title="Ga naar het online sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2800023/127971?iso=nl">Solliciteer op de vacature voor administratief ondersteuner</a></h2> 2021-10-13 10:15:00 +0200 2021-10-12 12:19:25 +0200 2021-10-13 10:25:56 +0200 Vacature Medewerker Grondzaken Vind je het leuk om je bijdrage te leveren aan het gemeentelijk grondbeleid? Bijt jij je graag vast in juridische vraagstukken? Sta je graag klaar voor anderen? Ben je goed in onderhandelen en weet je van aanpakken? Mooi, want dan hebben wij een mooie functie in een leuke organisatie voor jou!  Binnen het team Leefomgeving is er ruimte voor een medewerker Grondzaken voor 32 uur per week (maximaal € 4.495,-).  <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Samen met projectleiders en collega&rsquo;s van Ruimtelijke Ordening zorg je ervoor dat projecten en initiatieven in de gemeentelijke samenleving uiteindelijk tot mooie resultaten leiden. Jouw aandeel hierin is de begeleiding van grondtransacties zowel op juridisch gebied als op het gebied van de onderhandelingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor verkoop, verhuur en pacht van gronden in gemeentelijk eigendom.</p> <p>De functie kent verschillende taken, je gaat:</p> <ul> <li>Fungeren als adviseur en aanspreekpunt voor het verkopen van grond en vastgoed.</li> <li>Onderhandelen met diverse partijen over aan- &nbsp;en verkopen (o.a. bedrijfskavels).</li> <li>Opstellen en beoordelen van privaatrechtelijke overeenkomsten onder andere anterieure overeenkomsten en overeenkomsten inzake grond- en vastgoedtransacties en zakelijke rechten.</li> <li>Advisering en begeleiding van gronduitgifte.</li> <li>Je participeert in verschillende projectgroepen en ontwikkel je voorstellen voor het college en de gemeenteraad.</li> <li>Uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van verkoop, verhuur, pacht en illegaal&nbsp;<br />gebruik van groenstroken/reststroken.</li> <li>Overige voorkomende werkzaamheden.</li> </ul> <h2>Wat breng je mee?</h2> <p>Je bent een ondernemende collega die bij knelpunten snel kan schakelen naar een passende oplossing. Je hebt oog voor ieder detail. Je bent zelfbewust, staat stevig in je schoenen, houdt wel van een grap en je verliest nooit jouw professionaliteit. Je bent van nature proactief en bijzonder integer en voelt je thuis in een organisatie die zich opstelt als partner in de samenleving.</p> <p>Verder ben je in het bezit van:&nbsp;</p> <ul> <li>Ten minste een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld MER, vastgoed of (privaat)recht).</li> <li>Expertise op het gebied van grondzaken.</li> <li>Ontwikkelingsbereidheid en wil je je graag verder verdiepen in grondbeleid en grondexploitaties.</li> <li>Relevante werkervaring binnen een gemeente is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>We bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar waarbij de intentie bestaat om dit bij een goede match om te zetten naar een vast dienstverband. Je brutosalaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring maximaal &euro; 4.494,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1 oktober 2020). Daarnaast kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Gemeenten, waaronder een Individueel Keuzebudget van 17,05%. We bieden je de mogelijkheid om flexibel &eacute;n thuis te werken en je verder te ontwikkelen.</p> <h2>Procedure</h2> <p>Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 6 oktober 2021 via het (online) <a title="ga naar sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2785883/127971?iso=nl">sollicitatieformulier</a>. Op donderdagmiddag 14 oktober 2021 staat het sollicitatiegesprek gepland.&nbsp;</p> <h2>Wil je meer informatie over onze leuke organisatie?</h2> <p>Lees meer op <a title="ga naar website Olst-Wijhe" href="https://www.olst-wijhe.nl">onze website</a> en bekijk onze film op onze <a title="ga naar website Werken voor Olst-Wijhe" href="https://werkenvoor.olst-wijhe.nl">website Werken voor Olst-Wijhe</a>.</p> <p>Over de inhoud van de functie kan je tijdens kantooruren bellen met Geke Kosse, teamleider. Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur, beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-09-22 11:30:00 +0200 2021-09-22 11:37:24 +0200 2021-09-22 16:03:05 +0200 Vacature Communicatieadviseur Ben jij die nieuwsgierige, opgewekte communicatieadviseur die van aanpakken weet? Hou jij van een breed en divers takenpakket, een informele cultuur én werk je graag in een omgeving die het verschil maakt voor en met de samenleving? Mooi, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Voor ons team bedrijfsvoering en communicatie zoeken wij op korte en lange termijn een communicatieadviseur voor 28 – 32 uur per week (maximaal € 4.048,-). <h2>Wat ga je doen?</h2> <p>Als communicatieadviseur werk je in het cluster Communicatie. Je adviseert het bestuur van de gemeente en faciliteert en begeleidt bestuurders en medewerkers bij een professionele communicatie en participatie met inwoners, ondernemers en organisaties.</p> <ul> <li>Je stimuleert dat medewerkers en bestuurders in hun communicatie aansluiten bij wat er leeft in de samenleving;</li> <li>Je adviseert het bestuur, management en (beleids-)ambtenaren, gevraagd en proactief passend binnen de communicatiestrategie;</li> <li>Je schrijft communicatieplannen en voert ze zelf (mede) uit;</li> <li>Je ondersteunt de professionele communicatie en participatie: je biedt mensen richtlijnen en maakt mensen daar bewust van. Zo nodig spreek je ze er op aan op grond van de communicatiestrategie en regelgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);</li> <li>Je introduceert en onderhoudt communicatiemiddelen, waaronder de online middelen;</li> <li>Je hebt ervaring met perswoordvoering.</li> </ul> <h2>Wat vragen we?</h2> <p>Als communicatieadviseur op hbo werk- en denkniveau heb je bij voorkeur drie jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Jij vindt schrijven leuk, je bent goed thuis op sociale media en je hebt een sterke affiniteit met audiovisuele communicatiemiddelen. Daarnaast ben je goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het vak van (overheids-)communicatie. Je hebt een goed gevoel voor politiek en weet de inhoudelijke boodschap goed over te brengen. Je hebt een antenne voor wat er in de organisatie speelt en bent gewend om snel te schakelen, onder druk te werken en meerdere ballen in de lucht te houden. Je blijft proactief, klantgericht en op een hoog niveau kwaliteit leveren. In je advies weet je hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden en sta je stevig in je schoenen.</p> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>In eerste instantie gaan we voor een kandidaat die op korte termijn beschikbaar is voor drie tot vier maanden. Afhankelijk van je achtergrond en intenties gaan we voor een samenwerking in de vorm van een arbeidsovereenkomst, payroll of een detachering. Is er vanuit beide kanten een match, dan is er een optie voor een vast dienstverband. Je brutosalaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal &euro; 4.048,- bruto per maand (peildatum 1 oktober 2020), op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden conform de Cao-gemeenten, waaronder een Individueel Keuzebudget van 17,05% en we bieden de mogelijkheid om flexibel en thuis te werken en je in onze &lsquo;ontwikkelgemeente&rsquo; verder te ontplooien</p> <h2>Procedure</h2> <p>De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Op basis van de interne arbeidsmarkt en de gemaakte afspraken binnen de Talentenregio, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar de kandidaat die werkzaam is binnen dit samenwerkingsverband.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Maak dit dan uiterlijk 30 september 2021 aan ons kenbaar via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2778695/127971?iso=nl" target="_blank" rel="noopener">digitale sollicitatieformulier</a>. Ben jij voor ons een geschikte kandidaat dan maken wij gelijk een afspraak met jou voor een eerste kennismaking. In de eerste volle week van oktober ronden we de procedure af.</p> <h2>Wil je meer informatie?</h2> <p>Lees meer op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">website</a> en onze website <a href="https://werkenvoor.olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">Werken voor Olst-Wijhe</a>.&nbsp;&nbsp;Over de inhoud van de functie kan je tijdens kantooruren bellen met Anke Mensen, teamleider. Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur, beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-09-11 09:44:04 +0200 2021-09-11 09:44:04 +0200 2021-09-11 09:44:04 +0200 Vacature Beleidsmedewerker Jeugd De jeugd heeft de toekomst! Heb jij passie voor jeugd en draag jij graag bij aan het laten groeien en bloeien van onze jeugd? Hou jij van een breed en divers takenpakket, een informele cultuur waarin we elkaar kennen en snel kunnen schakelen én werk je graag in een omgeving die het verschil maakt voor en met de samenleving? Mooi, dan ben je bij ons aan het juiste adres!  <p><strong>Voor ons team Maatschappelijke Ontwikkelingen zoeken wij &nbsp;een:</strong></p> <h2>Beleidsmedewerker Jeugd&nbsp;<br />voor 28-36 uur per week (schaal 10, &euro; 4.494,-)</h2> <p>Het team telt 15 medewerkers en richt zich op beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen de maatschappelijke thema&rsquo;s zoals zorg, onderwijs, cultuur, sport, welzijn, economie, recreatie, toerisme, openbare orde en veiligheid. Binnen het team werken we integraal met oog voor de verschillende belangen van de inwoners.</p> <h2>Wie zoeken wij?</h2> <p>Een initiatiefrijke, innovatieve en communicatief sterke collega met tenminste een hbo-opleiding en drie jaar relevante (beleids-)werkervaring op het brede terrein van jeugd(-zorg), bij voorkeur in een gemeentelijke organisatie. Je denkt makkelijk en staat daarbij open voor andere idee&euml;n. Je schrijft creatief en je haalt energie uit het bereiken van resultaten met samenwerkingspartners. Je weet goed te anticiperen en te verbinden op belangen en ontwikkelingen, je bent &nbsp;sensitief, en weet dit te vertalen niet alleen in je beleid, maar ook bij de uitvoering van het beleid.</p> <h2>Wat ga je doen?</h2> <ul> <li>Het &nbsp;initi&euml;ren en ontwikkelen van (nieuw) beleid op het brede terrein van jeugdhulp, preventie en aansluiting onderwijs.</li> <li>Vertaling van de gemeentelijke visie Jeugd naar resultaatafspraken met partijen die uitvoering geven aan activiteiten voor jeugdigen en gezinnen.</li> <li>Vertalen van vastgesteld beleid naar de praktijk.</li> <li>Bijdragen aan de voortgang en (door)ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.</li> <li>Toetsen en evalueren van de uitvoering van beleid.</li> <li>Regionale samenwerking i.h.k.v. inkoop en transformatie jeugdhulp</li> <li>Initi&euml;ren en bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties.</li> <li>Een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van Jeugdhulp en (passend) onderwijs.</li> </ul> <h2>Waarom werken in onze organisatie?</h2> <p>Jeugdhulp is een belangrijk taakveld. In onze organisatie tref je korte lijnen en krijg je veel ruimte om je werk zelfstandig te organiseren. Je mag zelf de stip op de horizon zetten. Hierin krijg je ruimte voor eigen ondernemerschap en creativiteit. De verantwoordelijkheden liggen bij ons laag in de organisatie &eacute;n we doen het vooral samen zowel intern als met onze partners en samenwerkings-verbanden.</p> <h2>Wat bieden wij jou?</h2> <p>De functie betreft een vaste formatieplaats voor 28-36 uur per week. In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor een periode van &eacute;&eacute;n jaar aangeboden. Is er vanuit beide kanten een match, dan wordt deze omgezet in een vast dienstverband. Je brutosalaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal &euro; 4.494,- bruto per maand (schaal 10, peildatum 1 oktober 2020), op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden conform de Cao-gemeenten, waaronder een Individueel Keuzebudget van 17,05% en we bieden de mogelijkheid om flexibel en thuis te werken en je in onze &lsquo;ontwikkelgemeente&rsquo; verder te ontplooien.</p> <h2>Procedure</h2> <p>De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Op basis van de interne arbeidsmarkt en de gemaakte afspraken binnen de Talentenregio, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar de kandidaat die werkzaam is binnen dit samenwerkingsverband.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Maak dit dan uiterlijk 12 september 2021 aan ons kenbaar via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2769451/127971?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.<br />Op maandagochtend 20 september 2021 staan de digitale kennismakingsgesprekken gepland. <br />De selectiegesprekken zijn fysiek en vinden plaats op dinsdag 21 september 2021.</p> <h2><a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2769451/127971?iso=nl">Solliciteer hier</a></h2> <h2>Meer weten?</h2> <p>Lees alles over het werken bij en voor de gemeente Olst-Wijhe op <a title="Bekijk de site met alle informatie over het werken voor en bij de gemeente Olst-Wijhe" href="https://werkenvoor.olst-wijhe.nl/">werkenvoor.olst-wijhe.nl</a><br />Over de inhoud van de functie kan je tijdens kantooruren bellen met Caspar Rauws, senior beleidsadviseur. <br />Over de procedure kun je bellen met Colinda Veldkamp HR-adviseur, beiden zijn bereikbaar onder het algemene nummer 14 0570.</p> 2021-08-27 11:30:00 +0200 2021-08-26 14:41:20 +0200 2021-08-27 11:18:53 +0200